• 5310 Παραλίμνι
  • +357 23741621

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ.Θ 33052
5310 Παραλίμνι
Τηλεφωνο: 23 829899
Τηλεφωνο: 23 741 621, 99 25 44 75
Φαξ: 23 741 620
Email: kepa.stegi@cytanet.com.cy